தலை, கழுத்துக்கு வலிமை தரும் மூர்த்தாசனம் :


Posted by-Kalki Teamஇந்த ஆசனம் பார்க்க கடினமாக தெரிந்தாலும் நல்ல பலனைத்தரக்கூடியது. இப்போது இந்த ஆசனத்தை எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்.

செய்முறை :

விரிப்பில் ஒரு மீட்டர் இடை வெளியில் கால்களை வைத்து முன்னால் குனிந்து தரையில், தலையையும் கைகள் இரண்டையும் வைக்க வேண்டும். தலை, கைகள் இரண்டிற்கும் நடுவிலிருக்க வேண்டும்.

தரையிலுள்ள கைகளை எடுத்து ஒரு மணிக்கட்டை இன்னொரு கையால் பிடித்து உடலின் பின்புறம் கைகளை மடக்காமல் வைக்கவும்.

இப்போது அடிக்கால்களை உயர்த்தி நுனிக்காலால் நிற்கவும். உடலின் எடையை நுனிக்கால்களும் தலையும் தாங்க வேண்டும்.

நிற்கும் போது மூச்சை உள்ளிழுக்கவும், வளையும் போது மூச்சை வெளிவிடவும். ஆசனத்தின் இறுதி நிலையில் சாதாரண சுவாசம் மேற்கொள்ளவும்.

இறுதி நிலையில் சிறிது நேரம் இருந்த பின்பு ஆரம்ப நிலைக்கு வரவும்.

பலன்கள் :

குறைந்த இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு இது ஏற்ற ஆசனமாகும்.

தலை, கழுத்து மற்றும் கால்கள் வலுப்பெறும்.

தலைக்கு அதிகமான இரத்த ஓட்டத்தைக் கொடுக்கும்.


Post Comment

Post Comment