தமிழ் ஆண்டுகள் 60 பெயருக்கும் பொருள்!!

தமிழ் ஆண்டுகள் 60 பெயருக்கும் பொருள்!!

*உயர்வான உதயம் பிரபவ.

*ஒப்பிலா பெருமை விபவ.

*ஒளி மிகுந்த வானத்து வெண்மை சுக்ல.

*உவகை பொங்கும் பிரமோத.

*உருவாக்கும் நாயகன் பிரஜாபதி.

*திருமிக்க தவமுனி ஆங்கிரச.

*உள மேற்கும் ஸ்ரீமுக.

*உள்ளம் உள்ளது காட்டும் பவ

*இளமை எழிலுறும் யுவ.

*இதயம் உவந்து தரும் தாது.

*இறைமை நிறைந்திடும் ஈஸ்வர.

*இல்லம் செழித்திடும் வெகு தானிய.

*தலைமை தாங்கிடும் பிரமாதி.

*தைரியம் நிலைத்திடும் விக்ரம.

*நிலையுற நின்றிடும் விரூஷ .

*நிறைந்த சித்திகள் விளங்கும் சித்திர பானு.

*நன்மைகள் பெருக்கிடும் சுபானு.

*இளமை பூண்டிடும் தாரண.

*ஆளுமை கொண்டிடும் பார்த்திப.

**செலவிட செயல்தரும் வியய.

*தொட்டது துலங்கும் ஸர்வஜித்.

*அணி எல்லாம் பூண்டிடும்  சர்வ தாரி.

*கெட்டது விரட்டிடும் விரோதி.

*கேடுற்ற எழில் விக்ருதி.

***செயல் திறமுறும் கர.

*சேயனக்  கொஞ்சலுறும் நந்தன.

*நல்வருகை தந்திடும் விஜய.

*நல் வெற்றி தந்திடும் ஜெய.

*காதலுறக் கவர்ந்திடும் மன்மத .

*வெம்மை காய்ந்திடும்  துர்முகி.

*ஆடகப் பொன் போலும் நற்செயல் ஹே விளம்ப.

*நாடலுறு  சொல் செயல் விளம்பி.

*நளினமுறு அழகின் திரிபு விகாரி.

"எல்லையில்லா இன்ப ஒலி  சார் வரி.

*குகையுள் தோன்றிடும்  பிலவ.

*வகையுறு நலமே வளைந்தி டும் சுபகிருது.

*வடிவுறு எழில் நிறைந்திடும் சோபகிருது.

*கடிந்திடு  கோபமுறும் குரோதி.

*படிந்திடும் அன்பில் பழகிடும் விஸ்வாவசு.

*வடிந்திடும் புகழில் வந்திடும் இகழ் பராபவ.

*நீரை கடக்க உதவும் சாதனம் பிலவங்க.

*பழமையின் வடிவு கீலசு.

*பண்புறு சாந்தம் சௌம்ய.

*சமத்துவம் சொல்லிடும் சாதாரண.

*வெறுப்பில் விளைந்திடும் விரோதி கிருது.

"*செய்தபின் வறுந்திடும் பரிதாபி.

*பொறுப்பில் தலைமை எனும் பிரமாதிச.

*பொலிவோடு மகிழ்வுறும் ஆனந்த.

*கொடுமையே குணமெனும் ராட்சா 

*கொதி நிலையிலாகுளிர்ச்சி நள.

*கோலமிகு காவிய சாஸ்திரம் பிங்கள.

*காலத்தில் அறிவுறுத்தும் காளயுக்தி.

*சிறப்புறு சித்தி தரும் சித்தார்த்த.

*சீர் கெடும் சினமே ரௌத்ர.

*தூண்டிடும் தீமைக்கு துர்மதி.

*துய்ய நல்இசை தரும்  துந்துபி

*கோபத்தின் விளைநிலமாம் ருத்ரோத்காரி.

*குருதியாய்ச் சிவந்த கண் ரக்தாக்ஷி.

*விரோதத்தில் வேராகும் குரோதன.

*குறைவுஇல்லாமல் நிறைவது அக்ஷய.

Other Articles

No stories found.
logo
Kalki Online
kalkionline.com