நவ அம்சங்களைக் கொண்ட அட்சய திருதியை!

கல்கி டெஸ்க்

பரசுராமர் அவதார தினம்

Bhagavan parashurama

ஆதிசங்கரர் கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் இயற்றிய நாள்

Adhisankarar

திரேதா யுகம் தொடங்கிய தினம்

Treta yuga

சூரியனிடமிருந்து பாண்டவர்கள் அட்சய பாத்திரம் பெற்ற தினம்

Akshaya patra

அன்னபூரணி தேவி அவதரித்த நாள்

Annapoorani devi

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானை குசேலர் சந்தித்த தினம்

Kuselar meets krishna

வியாசர் மகாபாரம் இயற்ற ஆரம்பித்த தினம்

Vyasa writing mahabharat

குபேரன் இழந்த செல்வங்களை மீட்ட நாள்

Kuberar

கங்கை நதி பூமியைத் தொட்ட தினம்

Ganga river
Akshaya tritiya