நிலவுகள் மொத்தம் எத்தனை வகை?

தேனி மு.சுப்பிரமணி

அமெரிக்கர்கள் சந்திரன் வழியாக, மாதங்கள் மற்றும் பருவங்களைக் கண்காணித்தனர். இன்றும், பல்வேறு நிலவுகளைக் குறிக்க அவர்கள் உருவாக்கிய பல புனைப்பெயர்கள் மற்றும் சொற்கள் உலகம் முழுவதும் வழக்கத்திலிருக்கின்றன.

Moons

பெரும் நிலவு (Super Moon): இவ்வகையான முழு நிலவுகள் ஒளிமயமாகவும் பெரியதாகவும் உள்ளன. ஏனெனில், அவை உங்கள் வழக்கமான சந்திரனை விட பூமிக்கு நெருக்கமாக உள்ளன.

Super Moon | Imge Credit: pinterest

சிறு நிலவு (Micro Moon): இவ்வகையான முழுநிலவுகள் பெரும் நிலவுக்கு எதிரானவை. சந்திரன் அதன் சுற்றுப்பாதையில், தொலைதூரத்தில் இருக்கும் போது இந்த வகையான சிறிய மற்றும் ஒளி குறைந்த முழு நிலவு தோன்றும்.

Micro Moon | Imge Credit: pinterest

இரத்த நிலவு (Blood Moon): இவ்வகையான நிலவு முழுச் சந்திர கிரகணத்தின் போது நிகழ்கிறது. மேலும் சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு நிறங்களை இந்நிலவு வெளிப்படுத்துகிறது.

Blood Moon | Imge Credit: pinterest

நீல நிலவு (Blue Moon): ஒரு மாதத்தில் இரண்டு முழு நிலவுகள் வரும் போது, இரண்டாவது வரும் முழு நிலவை நீல நிலவு என்கின்றனர். வானத்தில் சில வேளைகளில் நீல நிலவைக் காணலாம். ஆனால், இது மிகவும் அரிதாகவே இருக்கும்.

Blue Moon | Imge Credit: pinterest

ஓநாய் நிலவு (Wolf Moon): தங்கள் கிராமங்களுக்கு வெளியே ஓநாய்கள் ஊளையிடுவதை அடிக்கடி கேட்கும் காலத்தில் வரும் நிலவை ஓநாய் நிலவு என்கின்றனர். ஜனவரி மாதத்தில் வரும் முழுநிலவை இப்படிச் சொல்கின்றனர்.

Wolf Moon | Imge Credit: pinterest

பனி நிலவு (Snow Moon): இந்த பெயரின் தோற்றம் மிகவும் வெளிப்படையானது. பிப்ரவரி மாதத்தில் வரும் முழு நிலவு வானத்தை ஒளிரச் செய்து, தரையில் பனியை ஒளிரச் செய்யும். 

Snow Moon | Imge Credit: pinterest

புழு நிலவு (Worm Moon): குளிர்காலம் முதல் வசந்த காலம் வரை பருவங்கள் மாறும் போது பூமியில் புழுக்கள் மீண்டும் தோன்றுவதால், மார்ச் மாதத்தில் வரும் முழு நிலவு 'புழு நிலவு' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Worm Moon | Imge Credit: pinterest

இளஞ்சிவப்பு நிலவு (Pink Moon): ஏப்ரல் மாதத்தில் தெரியும் இந்த நிலவு, இந்த நேரத்தில் கனடாவிலும் அமெரிக்காவிலும் வளரும் இளஞ்சிவப்பு காட்டுப்பூக்களிலிருந்து அதன் பெயரைப் பெற்றது.

Pink Moon | Imge Credit: pinterest

மலர் நிலவு (Flower Moon): மே மாதத்தில் பூக்கும் தாவரங்கள் அதிக அளவில் பூக்கின்றன. இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, மே மாத முழு நிலவு, மலர் நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Flower Moon | Imge Credit: pinterest

செம்புற்றுப் பழ நிலவு (Strawberry Moon): ஜூன் மாதத்தில் செம்புற்றுப் பழங்கள் அதிகம் காணப்படும். இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, செம்புற்றுப் பழ நிலவு என்று பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

Strawberry Moon | Imge Credit: pinterest

ஆண் வெள்ளாட்டு நிலவு (Buck Moon): ஆட்டின் கொம்பைப் போன்று முழுமையான வளர்ச்சியில்லாமல் தோன்றும் இம்முழு நிலவு ஆண் வெள்ளாட்டு நிலவு எனப்படுகிறது. இது ஆண்டின் நேரத்தைக் குறிக்கிறது.

Buck Moon | Imge Credit: pinterest

மீன் நிலவு (Sturgeon Moon): கோடையின் பிற்பகுதியில், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் கிடைக்கும் ஸ்டர்ஜன் எனும் மீனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இந்தப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

Sturgeon Moon | Imge Credit: pinterest

சோள நிலவு (Corn Moon): அமெரிக்கா மற்றும் கனடா நாடுகளில் சோளத்தை அறுவடை செய்யும் நேரமான செப்டம்பர் மாதத்தில் தோன்றும் முழு நிலவுக்கு, சோள நிலவு எனும் பெயர் ஏற்பட்டது.

Corn Moon | Imge Credit: pinterest

அறுவடை நிலவு (Harvest Moon): இலையுதிர்காலத்திற்கு மிக அருகில் இருக்கும் முழு நிலவினை அறுவடை நிலவு என்று அழைக்கின்றனர். இது, பொதுவாக செப்டம்பரில் நிகழ்கிறது. ஆனால், எப்போதாவது அக்டோபரிலும் தோன்றும்.

Harvest Moon | Imge Credit: pinterest

உறைபனி நிலவு (Frost Moon): நவம்பரில் வரும் இந்த முழு நிலவு குளிர் காலநிலையின் வருகையை குறிக்கிறது.

Frost Moon | Imge Credit: pinterest

குளிர் நிலவு (Cold Moon): இந்நிலவு ‘அதிகமான இரவு நேர முழு நிலவு’ (Long Nights Moon) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இரவுகள் மிக நீளமாகவும் குளிராகவும் இருக்கும் ஆண்டின் நேரத்தை இது குறிக்கிறது.

Cold Moon | Imge Credit: pinterest
Thalapathy Vijay | credits to pintrest