கீரை வகைகளின் ஊட்டச்சத்துகள் நம் உயிரின் சொத்துக்கள்!

கலைமதி சிவகுரு

கீரைகளை பச்சையாகவும், சமையல் செய்தும் உண்ணலாம். பொரியல், அவியல், துவையல், சூப் வகையும் செய்யலாம்.

Varieties of Keerai

கோவைக்  கீரை: இக்கீரையை கொழும்பு சத்து மிகுந்த கீரை என்று சொல்லலாம். இதில் அதிக அளவு தாதுக்களும், வைட்டமின் ‘ஏ' உயிர்சத்தும் அடங்கி உள்ளன.

Kovai Keerai

கொத்தமல்லிக் கீரை: இக்கீரையில் போதிய அளவு அனைத்து தாது உப்புகளும் நிரம்பி உள்ளன. அதிக அளவு இரும்புசத்து கொண்டது மல்லிக்கீரை.

Kothamalli keerai

குப்பைக் கீரை: புரதச்சத்து மிகுதியாய் உள்ள இக்கீரையானது வைட்டமின் ‘சி' என்னும் ஒரே ஒரு உயிர்சத்தை தன்னுள் கொண்டுள்ளது. அதுவும் அதிகமாக உள்ளது.

Kuppai keerai

காரட் கீரை: இக்கீரையில் உயிர்சத்துகளாகிய வைட்டமின் ஏ, சி மிகுதியாக உள்ளது. 100 கிராம் கீரையில் 340 மி.கிராம் சுண்ணாம்பு சத்தும், 88மி.கிராம் இரும்புசத்தும் இருக்கின்றன.

Carrot Keerai

கறிவேப்பிலை: இது வெள்ளிச்சத்து நிறைந்தது. நிறைய தாதுப்புகளும், உயிர்சத்துக்களும் கொண்டது. வைட்டமின் ஏ யும், சி யும் நிரம்பப்பெற்றது. 100 கிராம் கருவேப்பிலையில் 830 மி.கிராம் சுண்ணாம் புசத்தும், 132 மி.கிராம் இரும்புசத்தும், 0.21மி.கிராம் தாமிர சத்தும், 81மி.கிராம் கந்தகசத்தும் இருக்கின்றன.

Karuveppilai

கரிசலாங்கண்ணிக் கீரை: வெள்ளை, மஞ்சள் என கரிசலாங்கண்ணிகளில் இரண்டு தங்கசத்துக்கள் உள்ளன. வெள்ளையில், கறுப்புத்தங்கமும்(இரும்புசத்தும்), மஞ்சளில், மஞ்சள்தங்கமும் (தங்கசத்தும்) இருப்பதால் பல நன்மைகளை தரும் என்பதில் ஐயமில்லை.

Karisalanganni keerai

அறு கீரை: இது தங்கசத்தும், இரும்பு சத்தும் தாங்குகின்ற மிகச்சிறந்த ஊட்டச்சத்து. 100 கிராம் அறு கீரையில் 364 மி. கிராம் சுண்ணாம்பு சத்தும் 52 மி.கிராம் மணிச் சத்தும், 385 மி.கிராம் புரதசத்தும் கிடைக்கிறது.

Arai keerai

அகத்திக் கீரை: அகத்திக்கீரையில் 63 சத்துக்கள் இருக்கின்றன. அந்த சத்துக்கள் மனித உயிர்களுக்கும், கால்நடைகளுக்கும் ஒருபெரும் சொத்தாக அமைகின்றன. வைட்டமின் ஏ, பி, சி, உயிர் சத்துக்கள் மிகுந்த கீரை.

Agathikeerai

சிறு கீரை: இதில் உள்ள இரும்புசத்தும், புரதச்சத்தும் உடம்பில் வலிமையை ஊட்டுகிறது. 100 கிராம் கீரையில் 251 மி. கிராம் சுண்ணாம்பு சத்தும், 55 மி.கிராம் மணிச்சத்தும், 27.3 மி.கிராம் இரும்புசத்தும் இருப்பதால் தாதுப்புகள் உடலுக்கு தெம்பூட்டுகின்றன.

Siru keerai

சேப்பங்கீரை: சேப்பங்கீரையில் ஒரு சிறப்புதன்மை உள்ளது. உலர்ந்தக் கீரையிலும் உணவுசத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. சுண்ணாம்புசத்தும், மணிச்சத்தும் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றன.

seppangkeerai

என்றும் இளமையுடன் வாழ ஏற்ற சஞ்சீவி கீரைகளில் தினமும் ஒரு கீரை என்று உணவில் சேர்த்துக்கொள்வோம். சக்தியும், ஆரோக்கியமும் பெறுவோம்.

modakathan keerai
Masinagudi