குடை பிடிக்கும் நிழல்!

குடை பிடிக்கும் நிழல்!

கவிதை!

பூச்சூடி நடக்கிறாள்

பின்தொடர்கிறது

பொன் வண்டு

சிறைபட்ட வாழ்க்கையை

அடித்துச் சொல்கிறது

ஆலய மணி

மனிதர்களை

அங்கீகரிக்கின்றன அன்பால்

பூனையும் நாயும்

பருந்தின் நிழல்

குளத்தில் விழுந்தது...

அச்சத்தில் மீன்கள்

மண்ணுக்கு

குடை பிடிக்கிறதா

மரத்தின் நிழல்?

Other Articles

No stories found.
Kalki Online
kalkionline.com