மே மாதம் என்றால் வெயில், டிசம்பர் என்றால் மழை எப்படி காலம் காலமாய் மாறாமல் நிகழ்கிறது? இதன் பின்னணி என்ன?

Orbital Plane
Orbital Plane

மது பூமியின் அச்சின்(Axis) சாய்வு மற்றும் சூரியனைச் சுற்றிவரும் அதன் சுற்றுப்பாதையின்(Orbital Plane) காரணமாக பூமியில் பருவ மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தெரிந்துகொள்வோம்:

1. பூமியின் சாய்ந்த அச்சு (Earth’s Tilted Axis):

பூமியின் மையத்தில் வடதுருவத்திலிருந்து(North Pole) தென்துருவம் (South Pole) வரை செல்லும் ஒரு கோடு இருப்பதைபோல் கற்பனை செய்து பாருங்கள். இந்தக் கற்பனைக் கோடு பூமியின் சுழற்சி அச்சாகும்(Earth Axis). இந்த அச்சானது, முற்றிலும் நிமிர்ந்து சுழலுவதுபோன்று இல்லாமல், (அதன் சுற்றுப்பாதையை (Orbital Plane) ஒப்பிடும்போது) தோராயமாக 23.5 டிகிரி கோணத்தில் சாய்ந்துள்ளது. மேலும், பூமி சூரியனைச் சுற்றி வரும்போது, ​​இந்தச் சாய்ந்த அச்சு எப்போதும் ஒரே திசையில்தான் இருக்கும்.

2. சூரியனின் நேரடிக் கதிர்கள்:

ஆண்டு முழுவதும், பூமியின் வெவ்வேறு பகுதிகள் சூரியனின் கதிர்களை நேரடியாகப் பெறுகின்றன. வட துருவமானது சூரியனை நோக்கிச் சாய்ந்தால், அது (Northern hemisphere) வடக்கு அரைக்கோளத்தில் (ஜூன் மாதத்தில்) கோடை காலமாகும். மாறாக, தென் துருவம் (Southern hemisphere) சூரியனை நோக்கி சாய்ந்தால், அது வடக்கு அரைக்கோளத்தில் (டிசம்பர் மாதத்தில்) குளிர்காலம்.

3. பருவகால மாற்றம்:

வடக்கு மற்றும் தெற்கு அரைக்கோளங்களின் பருவங்கள் தலைகீழாக மாறும்போது பருவகால மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. வடக்கு அரைக்கோளத்தில் குளிர்காலமாக இருக்கும்போது, ​​தெற்கு அரைக் கோளத்தில் கோடைக்காலம், மற்றும் அப்படியே நேர்மாறாகவும் நடைபெறும். இது நடக்கக் காரணம் பூமியின் அச்சு சாய்வு மற்றும் அதன் சுற்றுப்பாதையில் அது சூரியனை நோக்கி இருக்கும் நிலை. 

4. பூமியின் சுற்றுப்பாதை மற்றும் தூரம்:

சூரியனைச் சுற்றியுள்ள பூமியின் சுற்றுப்பாதை சரியான வட்டம் அல்ல; அது சற்று நீள்வட்டமானது (elliptical). ஆண்டின் ஒரு பகுதியில், பூமி சூரியனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும். மற்றொரு பகுதியில், அது வெகு தொலைவில் இருக்கும். இதை பெரிஹீலியன் (perihelion)  மற்றும்  அப்ஹீலியன் (aphelion) என்பார்கள். 

இதையும் படியுங்கள்:
80 அடி உயர சிவபெருமான் சிலை எங்குள்ளது தெரியுமா?
Orbital Plane

இருப்பினும், தொலைவில் இருக்கும்போது  நமது வானிலையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. சுவாரஸ்யமாக, பெரிஹீலியன் (சூரியனுக்கு மிக அருகில்) ஜனவரியில் நிகழ்கிறது, அதே சமயம் அபெலியன் (தொலைவில்) ஜூலையில் நிகழ்கிறது. இது சில நேரங்களில் வடக்கு  அரைக்கோளங்களில்(Hemisphere) இருப்பவர்களுக்கு எதிர்மறையாக இருக்கும்.

5. காலநிலை மீதான தாக்கம்:

சூரிய ஒளியின் மாறும் கோணம்(ANGLE), காலநிலை வடிவங்களைப் (CLIMATE PATTERNS) பாதிக்கிறது. இதனால் கோடையில், சூரியனின் கதிர்கள் ஒரு சிறிய பகுதியை நேரடியாகத் தாக்கி, சூடான வெப்பநிலைக்கு வழிவகுக்கும். குளிர்காலத்தில், சூரியனின் கதிர்கள் ஒரு அகண்ட பரப்பளவில் பரவி, குளிர்ந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறது.

Other Articles

No stories found.
logo
Kalki Online
kalkionline.com